Републичкиот детски литературен фестивал”Ракатки” одбележа 17 год.од своето постоење.Детските желби и мечти претворени во нивните литературни творби.Така и Шќипе Нухи од Vll/5 на албански и македонски јазик ја покажа љубовта кон пишаниот збор. Катарина Тодорческа наставник по македонски јазик.