Рециклирањето на хартијата е ресурс за создавање на нови производи. Учениците од 4-2 одд во соработка со родителите и компанијата ,, ДС Смит,, организираа работилница,, Голем новогодишен лампион,