Роденденски честитки за другарчето од соучениците од четврто одделение заедно со наставничката Роза Нешова.
https://www.facebook.com/elena.doneva.16/videos/10216376253101264/