Саем на училишни компании во соработка со СЕПУГС ” Арсени Јовков “