Светскиот ден на планетата Земја – учениците од VIII изработија креативни цртежи под менторство на Александра Тумбевска наставник по англиски јазик. (е-училница)