Skip to content

Светскиот ден на планетата Земја – учениците од VIII изработија креативни цртежи…

Светскиот ден на планетата Земја – учениците од VIII изработија креативни цртежи под менторство на Александра Тумбевска наставник по англиски јазик. (е-училница)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *