СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 7. АПРИЛ: ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВА СВЕТОТ!
Саниа Качар наставник по географија и историја
(е-училница)