Светски ден на планетата Земја
Презентации изработени од ученикот Тарик Мустафи од 9-то одделение (е-училница)

videovideo