Свечаност по повод доделување на наградата просветен работник на Град Скопје. Нашата наставничка Фатиме Алии доби благодарница за особен придонес во реализирањето на активностите на здружението.
Për kontribut të veçantë ne realizimin e aktiviteteve të Shoqatës mesuesja Fatime Alii shperblehet me nje shenje Falenderimi ,nga Shoqata e Punonjësve ,Arsimor të qytetit të Shkupit.