Секое утро иста слика не дочекува. Корпите за отпадоци празни,ѓубре на сите страни и оштетување на училишниот објект. Секој ден се чисти,средува но ако се нема колективна свест и грижа нема да има резултат.