,, Се грижиме за нашата планета Земја” – Ликовно творење по повод 22 Април – Ден на планетата Земја (е-училница)
III-2 одд. со одд. наставник Ленче Неделковска
ООУ,, Живко Брајковски ” Бутел