Со активности, пишување на пораки, изработки на цртежи,, IV-1одд., заедно со одделенскиот наставник Лилјана Стојановска го одбележаа денот на планетата Земја – 22 Април,, Под мото:,, Да ја чуваме нашата планета Земја, единствениот дом на сите живи суштества,, Како знак на подршка за животната средина на Земјата.