Со радост ги чекаме снежните и празничните денови.
IV2 одделение Магдица Пеева