Со учениците од 6-1 и 6-2 под менторство на наставничката Верче Петрова на часот по математика по повод „9.02 денот на побезбеден интернет“, беше спроведена дискусија за која учениците своите размислувања можеа да ги запишат на платформата Падлет.