„Среќата е единствената работа која се множи кога се дели.“