Театарска хумористична куклена претстава за учениците од одделенска настава со Војче Китановски- забава до бескрај!