ООУ Живко Брајковски, Бутел, Скопје
6-то одд, Математика, предметен наставник Елена Апостолоска