Тимот на меѓународниот проект на Erasmus+: RESPE.CT.:RESPonsiblE eduCaTion against violence, на свој креативен начин ви ги честитаат Божиќните и Новогодишните празници.
Тимот е под менторство на наставниците Верче Петрова и Анета Петковска