Традиционално заедничко одбележување на празникот Василица во нашиот колектив.