Трета работилница од Проектот за меѓуетничка интеграција во соработка со МЦГО и фондација „Песталоци“ рамки на секција „Програмирање со микробит“
#codeweek#Microbit#coding