Трети Декември -Меѓународен ден на лица со посебни потреби
Терминот посебни потреби може да означува многу различни состојби: од мали потешкотии во учењето, изразени интелектуални потешкотии, психијатриски нарушувања, хронични болести итн.
Секојдневната поддршка, внимание разбирање и пружење љубав има големо влијание за подобрување на учениците со посебни потреби.
Овој пат дадовме предност на нашите ученици да видиме што подготвиле и како тие го обележуваат овој ден.
Бернанда Мустафовска-специјален едукатор и рехабилитатор
[fb_vid id=”1934770603329024″]