Тројна прослава
По повеќе години работа колегите добија трансформација на работните договори и добија решенија за трајно вработување, одбележување на ден на албанскиот учител и осми март меѓународен ден на жената — светски празник .