Skip to content

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење, односно учење од дома

Upatstvo_ocenuvanje_31.03.2020-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *