Почитувани родители и ученици. За учебната 2020/2021 година е пуштена во функција Националната платформа за учење од далечина. За таа намена во продолжение има упатство како да се најавите. (е-училница)

https://www.youtube.com/watch?v=_UaMJWWp1dQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3q1cLV_7Xyf5Pio0fBGVA8iyoHYhhUlUjotvOpl5sArhCskbsVwr-oYXA