Успесите на учениците кои што завршиле во нашето училиште не прават да се чувствуваме посебно , среќни сме , а и горди на секој успех што го постигнуваат.

Почитувани колеги и колешки,

Александра Јовевска е студентската правобранителка на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Св. Кирил и Методиј.

Александра ве повикува да ја контактирате доколку некое од вашите права кои се утврдени со Законот за високо образование, Правилникот за студирање и актите на Универзитетот и факултетите се повредени или загрозени.

Пријавете на pravobranitel@finki.ukim.mk