Учениците заедно со замeник министерот за животна средина
Јани Макрадули и градоначалникот на Општина Бутел Велимир Смилевски ја отпочнаа реализацијата на проектот за хортикултурно уредување на училишниот двор со цел намалување на аерозагадувањето. Ќе бидат засадени плодордни дрвја и дрвја со брзорастечки карактеристики со засадување на зелен ѕид со што ќе се создаде поголема зелена маса,училница на отворено во склоп на зелена градина…