Учениците од ОУ„Живко Брајковски“ на регионалниот натпревар по географија под менторство на наставничката Саниа Качар ги добија следниве резултати

Софија Матовска со 98 бода II место

Теа Тодоровска со 94 бода I награда