Учениците од трето одделение под менторство на наставничката Флора Рамадани го одбележаа денот светскиот ден на книгата . (е-училница)