Учениците од трето одделение под менторство на наставничката Флора Рамадани преку цртежи го одбележаа денот на планетата земја. (е-училница)