Учениците од четврто одделение под менторство на наставничката Мирфетка Јашаровска ја покажаа својата креативност по предметот ликовно образование по повод празникот Велигден. (е-училница)