Учениците од 9-1 одд. имаа вкусен час по Животни вештини. Заедно со предметниот наставник Зоран Аврамовски уживаа на часот, во вкусување на нивните омилени јадења.