Учениците од IV -2 одделение на час по македонски јазик изработија книга за Гоце Делчев. Одд. наставник Мирфетка Јашароска (е- училница)

[fb_vid id=”1723090811163672″]