Учениците од V-2 одд,со свои трудови го одбележаа 17 Март- Ден на крводарителот.
Одд наставник Мирфетка Јашароска