Учениците од V- 2 одд го одбележаа Светскиот ден на учителот
Мирфетка Јашароска одделенски наставник

Image may contain: drawingNo photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.