Учениците од VIII-2 ја испратија старата година со традиционалната лотарија Secret Santa, со желби за поуспешна 2022 година.
Љубица Атанасовска одделенски раководител