Учениците што беа дел од тимот на интеркултурната размена во Швајцарија ги споделија стекнатите вештини и знаења и кај своите сооученици. Темата на одржаната работилница е ” Идентитет”.