Ученици и наставници од ООУ „ Живко Брајковски “ Бутел интеркултурна размена во Троген, Швајцарија детско село Песталоци.