Ученици од нашето училиште кои беа на интеркултурна размена во Швајцарија им одржаа работилници односно дисеминација на ученици од нашето училиште и ученици од ООУ „Ванчо Прке “- Делчево. Работилниците беа на тема “Идентитет”