Ученичката Дина Екатерина Петровска од VI-1 одделение освои втора награда на литературно- ликовниот натпревар со тема “Заштита од пожар” под менторство на наставникот по ликовно образование Димко Спироски.