Ученичките од девето одд. Сара Пешевска, Теа Тодоровска и Софија Матовска успешно го претставија нашето училиште на противпожарниот натпревар , организиран од Противпожарниот сојуз на град Скопје и го освоија трето место во градот! Честитки!