Учество во работилница за критичко размислување и аргументирано изразување на ученички иницијативи со ученици од општина Бутел и тимот на МИМО