Учество на “Денови на електротехника”
Од 15ти до 17ти мај, во организација на средното училиште Михајло Пупин, ученици од ОУ „Живко Брајковски “- Бутел учествуваа на “Денови на електротехника”