Учество на изложба на детски цртежи по повод месецот на штедење и безбедност во сообраќајот