Учество на Меѓународен проект „We astronauts a global Educational PBL Project -Еден свет…Една вселена…Една надеж “-
Верче Петрова наставник по математика и физика