Учество на награден конкурс од Пакомак
” Создавај уметност, а не ѓубре”.
Креативните ученици и наставници со своите вештите раце ја изработија “Живка” од рециклиран материјал, амбалажа од трикотажа,смарт табла, клима уред, фолија, WC хартија, чипс, волница и копчиња од стари џемпери.