Skip to content

Учество на награден конкурс од Пакомак…

Учество на награден конкурс од Пакомак
” Создавај уметност, а не ѓубре”.
Креативните ученици и наставници со своите вештите раце ја изработија “Живка” од рециклиран материјал, амбалажа од трикотажа,смарт табла, клима уред, фолија, WC хартија, чипс, волница и копчиња од стари џемпери.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *