Учество на Петта регионална конференција на училишни директори 28.29.30.10.2019