Учество на тридневна конференција ЕВРОПАС, организирана од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.
Преку презентација на програмите и мрежите со кои располага Националната агенција учесниците имавме можност да се запознаеме со начините за изработка на Европас- кратка биографија, Европас јазичен пасош, додаток на диплома, сертификат и Европас мобилност. Стекнатите знаења, размената на искуства и взаемна соработка помеѓу учесниците и координаторите на Конференцијата се поттик за нови идеи и понатамошни успеси за осовременување на наставата и стручно усовршување на наставнците!