Учење преку правење ” Да, ти можеш”
Të mësuarit nëpërmjet të bërit ” Po, ti mundesh”
Nxënësit e kl. VIII-4 dhe VI-4