Училишен натпревар по спелување на француски јазик
На 13.11.2019 се одржа квалификационен натпревар по спелување на француски јазик, за учениците од седмо одделение, под менторство на наставничката Анета Димишковска. Учениците Христијан Нолевски, Иван Христов и Даријан Котевски се квалификуваа за учество на регионалниот натпревар.