Воспитанието и образованието, е активност која се изведува и надвор од училишните простории.
Неколку фотографии од денешниот ден, во кои се одржа фудбалски натпревар помеѓу наставниците и учениците
Edukimi dhe arsimi eshte aktivitet qe realizohet edhe jashta ambienteve te klases.
Disa fotografi nga dita e sotme ku u realizua nje ndeshje futbolli ndermjet mesimdhenesve dhe nxenesve