Хуманоста на дело – Следејќи ги потребите на Министерство за Здравство, Општина Бутел и Институтот за трансфузиона медицина, во Вторник на 14.04.2020 од 09.00 до 14.00 часот организира КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА во просториите на Општина Бутел на која земаа учество и нашите наставници по физичко и здравствено образование Александар Ѓорѓиевски и Марјан Дамјановски.